Bisiddernetværk Nordjylland er en gruppe af frivillige, som indgår i et samarbejde om at være til rådighed som bisiddere for andre medborgere i Nordjylland.

[pull_quote_right]En bisidder er ikke en der taler din sag, men en person, der tilbyder følgeskab og er et et par ekstra øjne og ører i bestemte situationer, hvor man let kan føle sig utryg eller usikker.[/pull_quote_right]Alle har ret til at tage en bisidder med til møder med det offentlige eller anden myndighed. Men hvad nu, hvis man ikke kender nogen man kan tage med? Til dem, er der nu et nyt tilbud, idet Bisiddernetværk Nordjylland gratis tilbyder bisidder støtte.

Bisiddernetværk Nordjylland er en gruppe af frivillige, som indgår i et samarbejde om at være til rådighed som bisiddere for andre medborgere i Nordjylland.

Vi tilbyder at gå med ved:

  • Lægebesøg
  • Møde med Sagsbehandler
  • Børne- og ungesager
  • Møde med Forsikringsselskab
  • Pensionssager
  • Aftale på Hospitalet
  • Møde om Visitation til hjemmehjælp
  • Møde i Skifteretten om Arvesager
  • Boligskifte
  • Ansøgning om Hjælpemidler

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 15–17.

Kontakt / læs mere:

Facebook Tlf +45 3072 2110

DEL