Familiehjælpen er en privat humanitær organisation, hvis formål er at yde gratis og anonym rådgivning og vejledning til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier. Rådgivningen til børnefamilier retter sig mod familiens voksne, med det formål at gøre forældrene i stand til at sikre deres børn en bedre opvækst og bedre levevilkår. Familiehjælpen vil også kunne fungere som et bindeled til de offentlige støtteforanstaltninger og til andre frivillige organisationer med samme målgruppe.

I Familiehjælpen arbejder vi tværfagligt. Det tilstræbes, at der deltager to rådgivere med forskellig faglig baggrund ved alle samtaler. I rådgivningen kan man få en eller flere samtaler med fagligt kompetente og socialt engagerede frivillige medarbejdere: socialrådgivere, læger, psykologer, jurister, pædagoger, jordemødre og sundhedsplejersker.I Familiehjælpen er rådgivningen gratis og anonym.

NB! Familiehjælpen er stoppet. Vi henviser til øvrige tilbud. 

Kontakt / læs mere:

Hjemmeside Facebook Tlf +45 20621525

DEL