Foreningen Tal-Sammen.dk har til formål at give praktiske redskaber og færdigheder til at arbejde med og udvikle den gode og trygge kommunikation og konfliktløsning i parforholdet og derved medvirke til at forebygge skilsmisse og samlivsbrud til gavn for børn og voksne.

Dette sker via afholdelse af PREP kommunikationskurser for par,  foredragsvirksomhed med mere. Derudover tilsigtes det, at foreningens arbejde efterfølgende faciliteter netværk, hvor det er muligt. Foreningen er hjemhørende i Aalborg Kommune og arbejdet er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

Læs mere på tal-sammen.dk