De Frivilliges Hus har som overordnet formål at styrke, udvikle og koordinere det frivillige, sociale og humanitære arbejde i Frederikshavn Kommune. Huset servicerer det frivillige sociale arbejde, dets udøvere samt deres organisationer og paraplyorganisationer og fungerer som sekretariat for Frivilligrådet i Frederikshavn Kommune, og i vis udstrækning også for nye og allerede eksisterende medlemsorganisationer.

Kontakt / læs mere:

Hjemmeside Tlf +45 98410357

DEL