Frivillighuset Jammerbugt er en service til de frivillige sociale grupper, foreninger og organisationer og det fungere derudover også som et bindeled mellem grupperne – og mellem grupperne og Jammerbugt Kommune.

Frivillighuset Jammerbugt giver de frivillige sociale grupper en service og en vejledning, der styrker dem i opgaveløsningen i deres egen frivillige sociale gruppe.  Frivillighuset er koordinerende led mellem de 105 medlemsgrupper og Jammerbugt Kommune.

Kontakt / læs mere:

Hjemmeside Facebook Tlf +45 72579030

DEL